Scriptieprijs

NeVER Scriptieprijs

Ter bevordering van de belangstelling voor het energierecht onder studenten reikt het bestuur van de NeVER regelmatig een scriptieprijs uit aan diegene die in de scriptie blijk heeft gegeven van een voldoende diepgravende analyse van (een onderdeel) van het energierecht. De ingezonden scripties worden door een deskundige jury beoordeeld. Daarbij wordt in elk geval aan de volgende criteria getoetst:

  • originaliteit
  • actualiteit
  • juridisch gehalte
  • leesbaarheid en stijl
  • bruikbaarheid voor de praktijk
  • ambitieniveau
  • nationaal en internationaal
  • een nog te bepalen minimumcijfer

De auteur van de scriptie die als beste wordt beoordeeld wordt beloond met een geldbedrag van € 1.000 alsmede een jaar lang gratis lidmaatschap van de NeVER.

2024

Op 14 mei 2024 wordt de scriptieprijs 2024 aan winnaar Timo Zandstra door jurylid mr. dr. Hannah Müller, senior medewerker toezicht bij de ACM, uitgereikt. Een eervolle vermelding gaat naar Chioma Basil.

Mr. Timo Zandstra (winnaar)

International Law and Fossil Fuel Phase-Out: The View from RWE v the Netherlands

Chioma Basil (eervolle vermelding)

EU Islands and the Energy Transition: Examining the Role of Island Energy Communities in Electricity Distribution System Operations within the European Union

 

2021

Gezien de lange periode die was verstreken sinds de vorige scriptieprijs, zijn in 2021 twee scriptieprijzen uitgereikt. Tevens heeft de beoordelingscommissie besloten om een scriptie een eervolle vermelding te geven.

Manolis Kotzampasakis (winnaar)

The EU ETS and California’s Cap-and-Trade Program: A Comparative Legal Assessment of their Future Linkage

Rieneke Jager (winnaar)

Van het aardgas af. Een onderzoek naar de randvoorwaarden waarbinnen het voor de gemeente mogelijk is om de woningeigenaar tot het afschakelen van het aardgas te verplichten

Stavroula Pappa (eervolle vermelding)

Energy communities as islands’ energy transition enablers. A legal study on the electricity systems of the Aegean Sea Non-Interconnected Islands

2017

Dinand Drankier (winnaar)

Bridging the Acceptance and Finance Gap in Wind Energy Development: Crowdfunding as the Panacea?

2014

Anne Vos (winnaar)

Shale gas extraction: In line with the general (environmental) principles of Union and Dutch law?

2012

Renske Giljam (winnaar)

Schone Lucht of Schone Schijn?

Daniëlle Hanema (eervolle vermelding)

Energiebelastingtarieven in de EU: Op weg naar een level playing fielRd?