NeVER brengt overzicht in de complexe wereld van energierecht

Doelstelling

Sinds de oprichting van de NeVER in 2002 heeft het energierecht een grote vlucht genomen. Door de liberalisering van de elektriciteit- en de gasmarkt en ontwikkelingen op het gebied van de opsporing en winning van delfstoffen alsmede de opkomst van duurzame energie, de noodzaak om internationale en Europese klimaatdoelstellingen te behalen en de veiligstelling van de voorzienings- en leveringszekerheid hebben juristen (en regulerings-deskundigen) binnen de overheid als in het bedrijfsleven, de advocatuur en de wetenschap zich gericht op de bestudering van de ontwikkelingen binnen dit nieuwe rechtsgebied.

Voor alle geïnteresseerden in dit rechtsgebied in ontwikkeling wil de NeVER een forum zijn. 

De NeVER stelt zich daarbij ten doel:

  • het bevorderen van de interesse in en het verspreiden van de kennis van het energierecht in de breedste zin
  • het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden

 

Om deze doelen te verwezenlijken organiseert de NeVER bijeenkomsten in vele vormen zoals discussiebijeenkomsten, seminars en cursussen. Tevens stimuleert zij onderzoek op het gebied van energierecht en het publiceren van artikelen en andere stukken zoals preadviezen. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een aantal academische proefschriften (onder meer over non-discriminatoire toegang tot energienetwerken en de modernisering van het Energiehandvestverdrag) en een aantal preadviezen (onder meer over de Regulering van offshore windenergie, en Energie en eigendom). Ook onderhoudt de NeVER contacten in binnen- en buitenland ten behoeve van de leden.

Statuten

De actuele statuten van de NeVER kunt u hier downloaden:

Bestuur

Martha Roggenkamp

Prof. Dr. Martha Roggenkamp

Voorzitter
emeritus-hoogleraar Energierecht bij de RUG, Groningen

Michelle de Rijke

Mr. Michelle de Rijke

Bestuurslid
Advocaat bij Van der Feltz advocaten in Den Haag

Jaime Boogaers

Jaime Boogaers

Secretaris
Advocaat bij JustRight in Rotterdam

Lisette Baljon

Lisette Baljon

Bestuurslid
Lead of Legal Affairs Netherlands, TenneT, Arnhem

René van 't Hoft

Mr. René van 't Hoft LLM. Eur

Penningmeester
General Counsel bij Pluq, Amsterdam, juist (Vanthoft Law Practice) - tot 26 juni 2024

Vincent Lindijer

Dr. Vincent Lindijer

Bestuurslid
Jurist bij de Autoriteit Consument en Markt