Lidmaatschap

Word Lid!

Neem deel aan de bijeenkomsten van de NeVER. Sinds 2002 zijn deze bijeenkomsten de ontmoetingsplaats voor beoefenaars van het energierecht.

Voordelen

  • Vrij toegang tot de bijeenkomsten van de NeVER
  • Korting à € 30 per dag op de deelname aan het European Energy Law Seminar
  • Een exemplaar van de komende preadviezen
  • Vrij toegang tot het documentatiecentrum

Kosten

Het NeVER-lidmaatschap kost € 75 per jaar voor gewone leden of € 25 per jaar voor gepensioneerden en studenten.

Deze contributie is verschuldigd over het gehele jaar ongeacht het moment van aanvang of beëindiging van het lidmaatschap. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Aanmelding

Gegevens wijzigen

Kloppen uw gegevens nog wel zoals uw e-mailadres voor de aankondiging van de NeVER bijeenkomsten en de facturering van de contributie? Wij houden graag het ledenbestand van de NeVER actueel. Geef uw gewijzigde gegevens aan het secretariaat van de NeVER door via:

Lidmaatschap opzeggen

Wij vinden het natuurlijk spijtig als u besluit uw lidmaatschap te beëindigen. Opzegging kan tegen het einde van het kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken. U kunt uw lidmaatschap opzeggen door het secretariaat van de NeVER te mailen via: