Versterk je skills in energierecht!

Energierecht op Locatie is een uitgebreide post-academische cursus die wordt

uitgevoerd door de NeVER. De cursus richt zich op de regulering in Nederland van de

gehele energieketen “van put tot pit” vanuit een Europees perspectief.

De cursus bestaat uit afzonderlijke modules georganiseerd rondom onderdelen van de

energiesector en vanuit de sector. Per energiebron en onderdeel van de energieketen –

productie, levering en transport – worden alle relevante juridische aspecten

behandeld door zowel academici als deskundigen uit het werkveld.

Leergang Energierecht op Lokatie 2024-2025

Module 1:

Inleiding

Module 2:

Elektriciteit en Duurzaamheid

Module 3:

Leveringszekerheid en alternatieve energie(-bronnen)

Locatie: EBN

Duur: 1 dag

Datum: 17 oktober 2024


Onderwerpen:

• Introductie tot EoL

• Inleiding Techniek en Energie;

• Inleiding Economie en Energie;

• Inleiding Energie en Recht

(incl ontwikkelingen op EU niveau);

• Energie en de rol van de Staat

(wetgever, vergunningverlener en eigenaar/

Staatsparticipant)

 

Locatie: Engie

Duur: 2 dagen

Datum: 21/22 november 2024


Onderwerpen:

• Overzicht EU wetgeving Elektriciteitsproductie;

• Elektriciteitsproductie op land (Omgevingswet);

• Kernenergierecht

• Consument als producent;

• Elektriciteitsproductie op zee;

• Instrumenten ter bevordering van duurzame

energiebronnen,

• CO2 emissiehandel en CO2 opslag;

• Energiebesparing in EU en NL;

Locatie: Vattenfall Diemen / Amsterdam

Duur: 2 dagen

Datum: 23/24 januari 2025


Onderwerpen:

• EU wetgevingskader voorzienings-en leverings

zekerheid;

• Leveringszekerheid in een geliberaliseerde markt

(faillisementen en aanwijzing noodleverancier);

• Regulering gasopslag en LNG in EU/NL;

• Regulering gasafsluitingen;

• Regulering Waterstof en biogas;

• Regulering warmtelevering/Warmtewet;

• Excursie Diemencentrale

(6 NOvA punten)

(12 NOvA punten)

(12 NOvA punten)

Module 4:

Netwerkregulering

Module 5:

Energiehandel

Module 6:

Toezicht en Mededinging

Locatie: TenneT, Arnhem

Duur: 2 dagen

Datum: 20/21 maart 2025


Onderwerpen:

• Liberalisering en netwerken (inleiding);

• Netwerkregulering en Tariefregulering;

• Programmaverantwoordelijkheid en

balancering van netten;

• Slimme netten;

• Congestiemanagment;

• Regulering interconnectoren en alternatieve

‘netten’ (directe lijnen, CDS),

• Europese netwerkcodes;

• Eigendom van netten en graafschades

Locatie: Endex, Amsterdam

Duur: 1 dag

Datum: 8 mei 2025


Onderwerpen:

• Overzicht Handelsplaatsen/beurzen;

• Transparantie Handel (Remit);

• Energie en derivatenhandel;

• CO2 handel (bezoek Statkraft);

• EFET contracten

(plus toepassing door cursisten)

Locatie: ACM, Den Haag

Duur: 2 dagen

Datum: 19/20 juni 2025


Onderwerpen:

• Inleiding Markttoezicht;

• Soorten toezicht: inleiding SodM, Nea en ACM;

• Handhaving;

• Energie en mededinging;

• Joint Ventures en Lange Termijncontracten;

• Misbruik machtspositie;

• Staatssteun;

• Casus

(12 NOvA punten)

(6 NOvA punten)

(12 NOvA punten)

Praktische aspecten

Energierecht op Locatie is uniek omdat het niet alleen juridische kennis biedt, maar de cursisten ook kennis laat maken met de praktische aspecten van de stof die wordt behandeld. Om deze reden wordt het onderwijs op locatie gegeven.

Alle modules zijn gericht op een specifiek onderwerp en vinden plaats op een voor dat specifieke onderwerp relevante locatie. Waar mogelijk maakt een excursie deel uit van het programma. Op alle locaties zullen zowel de kennis van wet- en regelgeving als de kennis uit de praktijk samenkomen.

De cursus is bedoeld voor een ieder die zich voor zijn/haar persoonlijke ontwikkeling of professionalisering wil bekwamen in het energierecht in al haar aspecten, dat wil zeggen alle onderdelen van de energieketen. Het is ook mogelijk om alleen de modules te volgen die van interesse of relevantie zijn voor de dagelijkse praktijk.

De cursus is toegankelijk voor juristen, maar ook voor diegene die zich gedurende een langere periode hebben bezig gehouden met deregulering van de energiesector en baat hebben bij een verbreding en/of verdieping van de relevante juridische aspecten.

Maatwerk en opzet

Energierecht op Locatie is een modulair onderwijsprogramma dat maatwerk mogelijk maakt. Iedere cursist kan het programma samenstellen dat het beste bij zijn of haar wensen en interesses past.

De cursist kan kiezen uit de volgende opties:

1. Het volgen van de opleiding als leergang Energierecht,

dwz. het volgen van alle modules alsmede het schrijven van vijf huiswerkopdrachten en een afsluitende paper. Na afsluiting met een voldoende ontvangt de cursist een certificaat.

2. Het volgen van losse modules.

In dat geval ontvangt de cursist aan het eind van elke module een verklaring van deelname. Voorafgaand aan elke module wordt studiemateriaal (= een elektronische reader) aan de cursist verschaft.;

Wat onderscheidt EoL?

Energierecht op Locatie heeft het streven om een hoogkwalitatieve cursus aan te bieden zonder winstoogmerk, voor de professional die behoefte heeft aan de behandeling van zijn specialisme als een samenhangend geheel. Waar andere cursussen zich richten op bepaalde elementen (civiel, bestuursrechtelijke, Europeesrechtelijk) en deze koppelen aan de verschillende aspecten van de energiesector, daar wil Energierecht op Locatie het energierecht benaderen als een eigen, volwaardig juridisch deelgebied.

NOvA Punten

Verklaring van Deelname

Certificaat

Energierecht op Locatie is geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten. De gehele cursus geeft recht op 60 NOvA punten. Dit staat gelijk aan 60 uur onderwijs.

Deze punten worden per module toebedeeld aan de hand van de verklaring van deelname welke de gevolgde modules aangeeft. Het aantal punten staan vermeldt bij de betreffende modules.

Een verklaring van deelname wordt na afloop van elke gevolgde module  afgegeven aan cursisten die de modules hebben gevolgd.

Op de verklaring staat vermeld wanneer en welke bijeenkomst de deelnemer heeft bijgewoond en het behaalde aantal NOvA punten.

Cursisten die de opleiding als leergang volgen, ontvangen na afloop een certificaat. Voor het behalen van dit certificaat dient de cursist naast het volgen van alle modules ook vijf aanvullende huiswerkopdrachten te maken en een afsluitende paper te schrijven. Deze paper wordt in elk geval met een voldoende beoordeeld wanneer het aan de kwaliteitseisen van het  Nederlands Tijdschrift voor Energierecht (NTE) voldoet. Zie voor de exacte eisen waaraan moet worden voldaan

[xxx]

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal wordt circa twee weken voor aanvang van de module digitaal aan de deelnemers verzonden.

Kosten

De kosten per module variëren van 650 Euro voor één dag tot 1300 Euro voor twee dagen. Wanneer een cursist zich inschrijft voor de gehele cursus, vindt een korting plaats en bedragen de kosten 5250 Euro. Als er wordt gekozen voor de opleiding als leergang (dus inclusief huiswerkopdrachten en afsluitende paper) bedragen de totale kosten 6500 Euro.

Bij de kosten van de cursus zijn inbegrepen, lunch op locatie en koffie/thee en versnaperingen tijdens de pauzes. Eventuele overnachtingen en overige kosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Programma

Disclaimer: Alle wijzigingen voorbehouden. Programma en docenten kunnen aan verandering onderhevig zijn, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend door de deelnemers van het programma.

Registratie

U kunt zich via dit formulier voor de cursus. Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met: 

Secretariaat NeVER/Speciaal contactpersoon EoL 0123 456 789

email: secretariaat@never.nl

Aanmelden voor een module graag uiterlijk twee weken voor aanvang. Mocht deze termijn gepasseerd zijn, neemt u dan contact op via bovenstaande adressen voor informatie over de mogelijkheden voor eventuele deelname.

Coördinatieteam

Het coördinatieteam neemt de dagelijkse leiding van de opleiding op zich.

  • Prof. mr. dr. M.M. (Martha) Roggenkamp
  • Mr. Bart Koolhaas
  • Per module wordt er een persoon toegevoegd aan het coördinatieteam als contactpersoon van de locatie

Inschrijving

Ik meld me aan voor de volgende modules: