European Energy Law Seminar

De NeVER is samen met het Scandinavian Institute of Maritime Law van de University of Oslo de trotse organisator van het European Energy Law Seminar (EELS).

Het European Energy Law Seminar bestaat sinds 1988 en is begonnen als een initiatief van het Instituut voor Energierecht van de Universiteit Leiden en het Scandinavian Institute of Maritime Law van de Universiteit van Oslo dat zich specifiek had toegelegd op onderzoek naar het olie- en gasrecht. Na de opheffing van het instituut in Leiden in 2000 dreigde ook het einde van het seminar. Met de oprichting van de NeVER heeft het seminar een goed thuis gevonden en wordt het seminar georganiseerd door de NeVER samen met de ‘oude’ partner uit Noorwegen. In de periode 2005-2022 was het Groningen Centre of Energy Law and Sustainability mede-organisator van het seminar.  

De opzet van het seminar is in grote lijnen hetzelfde gebleven. Het betreft nog steeds een tweedaags seminar waarin een overzicht wordt geboden van een aantal actuele ontwikkelingen aangaande het energierecht. Het palet aan onderwerpen is in de afgelopen jaren aanzienlijk uitgebreid. De aandacht richt zich niet langer alleen op de liberalisering van de Europese en nationale energiemarkten maar ook op de energietransitie. Het doel is steeds om actuele ontwikkelingen onder de aandacht te brengen en de deelnemers daarover te informeren; zelfs voordat de ontwikkeling de dagelijkse praktijk bereikt heeft.

De NeVER streeft ernaar om de kwaliteit van het seminar voortdurend te verbeteren. Dit heeft geresulteerd in de organisatie van een of twee parallelsessies waardoor deelnemers de keuze krijgen tussen een groter aanbod aan actuele onderwerpen.

Voor meer informatie over het European Energy Law Seminar klik op onderstaande link:

Sinds 2004 wordt de sprekers gevraagd of zijn hun presentaties willen omzetten in een hoofdstuk dat vervolgens verschijnt in een boek getiteld European Energy Law Report dat verschijnt bij uitgeverij Intersentia. In 2023 is zal het 15de European Energy Law Report verschijnen dat een overzicht zal bieden van de onderwerpen die in mei 2022 zijn besproken.