Alles wat je wilt weten over energierecht!

Nederlandse Vereniging voor Energierecht

De Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) is opgericht op 28 maart 2002. De NeVER heeft sinds 2002 een onstuimige groei doorgemaakt. De NeVER heeft rond de 350 leden en staat open voor juristen en niet-juristen die zich bezighouden met het energierecht of de energiesector.

European Energy Law Seminar

De NeVER is sinds 2000 samen met onder meer het Scandinavian Institute of Maritime Law (University of Oslo) de trotse organisator van het European Energy Law Seminar (EELS) dat sinds 1988 bestaat. Op dit tweedaagse seminar komt u in dialoog met vooraanstaande sprekers over thema’s in het energierecht en daaraan grenzende gebieden zoals het klimaatrecht en EU-mededingingsrecht. Voor meer informatie over het European Energy Law Seminar klikt u onderstaande link:

Ook in 2024 organiseert de NeVER een vijftal inhoudelijke ledenbijeenkomsten. Op 27 februari 2024 heeft de jaarlijkse jurisprudentiebijeenkomst plaatsgevonden, waarin een overzicht werd geboden van de meeste actuele jurisprudentie op energierechtelijk terrein. Op 14 mei 2024 is de volgende ledenbijeenkomst waarin de scriptieprijs 2024 wordt uitgereikt. Op 26 juni 2024 zal de algemene ledenvergadering plaatsvinden. Het streven is om in november 2024 of januari 2025 wederom een European Energy Law Seminar te organiseren. Klik op onderstaande link voor de activiteiten van dit jaar en voorgaande jaren.

Erkende opleidingsinstelling

De NeVER is opgenomen in de lijst van erkende opleidingsinstellingen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Dit brengt mee dat we jaarlijks minimaal vijf bijeenkomsten van academisch niveau organiseren die de praktijkvoering van advocaten ten goede komt. Voor deze bijeenkomsten kunnen opleidingspunten worden toegekend als bedoeld in artikel 4.4 van de Verordening op de advocatuur.

De NeVER heeft sinds haar oprichting drie preadviezen in boekvorm uitgebracht. In 2007 bracht de NeVER het eerste preadvies uit dat de regulering van offshore windenergie tot onderwerp had. Het tweede preadvies uit 2011 ging in op energie en eigendom. Het derde preadvies, over toezicht op de energiesector, is in september 2022 aan de leden uitgereikt.

Sinds 2012 beloont de NeVER regelmatig de beste afstudeerscriptie op het gebied van het energierecht. De prijs is € 1.000 en een jaar lang lidmaatschap van de NeVER.

Op 14 mei 2024 reikt de NeVER de scriptieprijs 2024 uit. Mr. Timo Zandstra krijgt de prijs voor de scriptie “International Law and Fossil Fuel Phase-Out: The View from RWE v the Netherlands”.

Klik op onderstaande link voor meer informatie en het scriptieprijsreglement.

Sinds 2012 beloont de NeVER regelmatig de beste afstudeerscriptie op het gebied van het energierecht. De prijs is € 1.000 en een jaar lang lidmaatschap van de NeVER.

Op 17 december 2021 heeft de NeVER twee scriptieprijzen uitgereikt. Manolis Kotzampasakis kreeg de prijs voor de scriptie “The EU ETS and California’s Cap-and-Trade Program: A Comparative Legal Assessment of their Future Linkage” Rieneke Jager kreeg de prijs voor haar scriptie “Van het aardgas af. Een onderzoek naar de randvoorwaarden waarbinnen het voor de gemeente mogelijk is om de woningeigenaar tot het afschakelen van het aardgas te verplichten

Naar verwachting zal in 2023/2024 wederom een scriptieprijs worden uitgereikt. Klik op onderstaande link voor meer informatie en het scriptieprijsreglement.

ACTIVITEITEN 2024

14 mei 2024

Ledenbijeenkomst: uitreiking scriptieprijs 2024 en lezing over het ECT

Leergang 2024-2025

Waardevol archief!

Leden hebben vrij toegang tot het historisch documentatiecentrum. Hierin treft u documenten over allerlei deelgebieden van het energierecht aan die u voor uw praktijk nodig kunt hebben, maar die op het internet niet of moeilijk vindbaar zijn. Klik op onderstaande link voor toegang tot het historisch documentatiecentrum (nadat u bent ingelogd).

Als lid van de NeVER kunt u deelnemen aan de themabijeenkomsten, seminars en cursussen van de NeVER en uw kennis van actuele ontwikkelingen in het energierecht vergroten en op peil houden. Voor de deelname aan de bijeenkomsten kunt u Nova-opleidingspunten krijgen. Daarnaast biedt het u de gelegenheid om nieuwe contacten te leggen en te onderhouden met talrijke professionals in het energierecht, werkzaam in onder meer de advocatuur, de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid.

Leden van de NeVER krijgen daarnaast een exemplaar van de komende preadviezen die de NeVER uitbrengt en kunnen met korting deelnemen aan het European Energy Law Seminar dat de NeVER periodiek in samenwerking met het Scandinavian Institute of Maritime Law van de University of Oslo organiseert.

Het NeVER-lidmaatschap kost € 75 per jaar voor gewone leden of € 25 per jaar voor gepensioneerden en studenten. Klik op onderstaande link om lid te worden.