home-header

Nederlandse Vereniging voor Energierecht

De Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) is opgericht op 28 maart 2002. De NeVER heeft sinds 2002 een onstuimige groei doorgemaakt. De NeVER telt op dit moment circa 375 leden en staat open voor juristen en niet-juristen die zich bezighouden met het energierecht of de energiesector.

Column

Energierecht staat steeds meer in de politieke en maatschappelijke belangstelling. Het debat over klimaat en energie gaat vaak over het reduceren van CO2 uitstoot, over de toegang tot netten en het verbeteren van energie-efficiëntie. Het energierecht is het geëigende middel om die doelen te bereiken. De NeVER heeft een aantal personen gevonden die ieder vanuit hun eigen positie op prikkelende wijze hun licht willen schijnen over dit debat: over politiek wensdenken, over kansen en onmogelijkheden.

European Energy Law Seminar

De NeVER is samen met het Groningen Centre of Energy Law and Sustainability (Rijksuniversiteit Groningen) en het Scandinavian Institute of Maritime Law (University of Oslo) de trotse organisator van het European Energy Law Seminar (EELS) dat sinds 1988 bestaat. Op dit tweedaagse seminar komt u in dialoog met vooraanstaande sprekers over thema’s gerelateerd aan het energierecht en daaraan grenzende gebieden zoals het klimaat- en mededingingsrecht. Voor meer informatie over het European Energy Law Seminar klik hier:

Erkende opleidingsinstelling

De NeVER is opgenomen in de lijst van erkende opleidingsinstellingen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Dit brengt mee dat we jaarlijks minimaal vijf bijeenkomsten van academisch niveau organiseren die de praktijkvoering van advocaten ten goede komt. Voor deze bijeenkomsten kunnen opleidingspunten worden toegekend als bedoeld in artikel 4.4 van de Verordening op de advocatuur.

staandewindmolen.jpg

Preadviezen

De NeVER heeft sinds haar oprichting twee preadviezen in boekvorm uitgebracht. In 2007 bracht de NeVER het eerste preadvies uit dat de regulering van offshore windenergie tot onderwerp had. Het tweede preadvies uit 2011 ging in op energie en eigendom. Een derde preadvies over toezicht op de energiesector is in voorbereiding.

Scriptieprijs

Regelmatig beloont de NeVER de beste afstudeerscriptie op het gebied van het energierecht. De prijs is € 1.000 en een jaar lang lidmaatschap van de NeVER. Tot 1 april 2021 kunnen scripties voor de NeVER-scriptieprijs 2021 worden ingezonden. Klik hier voor meer informatie en het scriptieprijsreglement.

Word lid!

Neem deel aan de bijeenkomsten van de NeVER. Sinds 2002 zijn deze bijeenkomsten de ontmoetingsplaats voor beoefenaars van het energierecht. Het NeVER-lidmaatschap kost € 75 per jaar voor gewone leden of € 25 per jaar voor gepensioneerden en studenten.

Waardevol Archief!

Leden hebben vrij toegang tot het documentatiecentrum. Hierin treft u documenten over allerlei deelgebieden van het energierecht aan die u voor uw praktijk nodig kunt hebben. Het documentatiecentrum wordt door en voor leden aangevuld met actuele waardevolle informatie die op het Internet niet of moeilijk vindbaar is.

Activiteiten

Jaarlijks organiseert de NeVER tenminste een vijftal inhoudelijke ledenbijeenkomsten. Klik hier voor de activiteiten van dit jaar en voorgaande jaren.

Geplande Activiteiten

Contact

Contact Info

Nederlandse Vereniging voor Energierecht:

Postbus 9197, 

3301 AD, Dordrecht,

Nederland

Email:
secretariaat@never.nl